Thứ sáu, 02/12/2022 - 19:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG ANH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 30 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND huyện Đông Anh

Phòng  GD&ĐT

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp UBND huyện Đông Anh

Phòng GD&ĐT

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND huyện Đông Anh

Phòng GD&ĐT

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND huyện Đông Anh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND huyện Đông Anh

Phòng GD&ĐT

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND huyện Đông Anh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND huyện Đông Anh

Phòng GD&ĐT

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND huyện Đông Anh

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND huyện Đông Anh

Phòng GD&ĐT, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND huyện Đông Anh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND huyện Đông Anh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND huyện Đông Anh

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực